Information

Forbruger adfærd.

Vand findes kun i begrænset mængde. Derfor bør vi alle spare på vandet og undgå vandspild. Sørg for at kontrollere Deres forbrug jævnligt. Støj i vandrørene og manglende vandtryk kan betyde utætte rørinstallationer under gulve eller lignende. Det kan De kontrollere ved at iagttage vandmåleren, når De er sikker på, at der ikke tappes vand. Løber viseren

 

GODT DRIKKEVAND ER INGEN SELVFØLGELIG - BRUG DET MED OMTANKE!

 

 FORBRUG VED FORSKELLIGE TYPER UTÆTHEDER

 m3 / år

 Utæt vandhane

 Langsomt dryp - 1 dråbe pr. sekund

 7

 Hurtigt dryp

 30

 Løber foroven - drypper forneden

 100

 Utæt toilet

 Svært at se

 100

 Let at se

 200

 Uro på overfladen

 400