Regnskabet 2016

Regnskabet og bestyrelsens supplerende beretning redegør for økonomien i andelshavernes forsyning med vand.

 Vandet er en vigtig samfundsmæssig ressource.

Bestyrelsen supplerer derfor via hjemmesiden de regnskabsmæssige oplysninger  med en indsigt i produktionsprocessen,  det konstante fokus på vandets kvalitet og den løbende opfølgning på ressourceforbruget.

 link til pdf