Udlejer aftaler / betingelser ...

Administrations aftale med andelshaver.

En andelshaver der lejer sit hus / virksomhed ud, kan opnå godkendelse ved bestyrelsen til alle afregnings opgaver udføres af vandværket.

Hvis lejer fraflytter uden vandværkets viden, eller ophøre med betaling påhviler det alene ejer og rette op på alle manglende informationer og betaling. Dette gælder dog alle manglende betaling, der i blandt manglende betaling på første rykker til lejer, aftalen ophøre øjeblikkelig og ejer opkræves betalingen inden 8 dage.

Hvis disse forhold ikke overholdes lukkes der for vandet med et varsel på 10 dage.

Ovenstående er alene et supplement til de forpligtelser som andelshaver har.

Du kan klikke på linket herunder for at få en PDF du kan printe ud og underskrive

 

Klik hér for at få PDF...