Udlejer aftaler / betingelser ...

Vandværks bestemmelser for udlejere, der ønsker, at vandværket afregner forbrug direkte med lejer.

  • Ejer hæfter for al gæld i forbindelse med forbrugsafregning ifølge takstblad og ejer er ansvarlig for at Vandværket rettidigt modtager al nødvendig information for at kunne foretage afregning af forbrug.
  • Det henstilles, at informationen indbefatter oplysninger om evt. e-mail og mobiltelefon og det henstilles, at udlejer bidrager til at forbrugsafregning er tilmeldt PBS.
  • I situationer, hvor Vandværket må udsende rykker 2, orienteres udlejer ved e-mail
  • Tilbud om direkte afregning med lejer er en service over for ejer/udlejer fra Vandværket. En service der bortfalder, ved gentagne problemer med gælds inddrivelse eller rettidig information ved lejerskifte.

Klik hér for at få PDF...