Information

Forbruger adfærd.

Vand findes kun i begrænset mængde. Derfor bør vi alle spare på vandet og undgå vandspild. Sørg for at kontrollere Deres forbrug jævnligt. Støj i vandrørene og manglende vandtryk kan betyde utætte rørinstallationer under gulve eller lignende. Det kan De kontrollere ved at iagttage vandmåleren, når De er sikker på, at der ikke tappes vand. Løber viseren

 

GODT DRIKKEVAND ER INGEN SELVFØLGELIG - BRUG DET MED OMTANKE!

 

 FORBRUG VED FORSKELLIGE TYPER UTÆTHEDER

 m3 / år

 Utæt vandhane

 Langsomt dryp - 1 dråbe pr. sekund

 7

 Hurtigt dryp

 30

 Løber foroven - drypper forneden

 100

 Utæt toilet

 Svært at se

 100

 Let at se

 200

 Uro på overfladen

 400

 

Anlægsbidrag

Tilslutningsbidraget er engangsbeløbet, ejer betaler, når ejendom tilsluttes vandværket. Tilslutningsbidraget er opdelt i 3 dele – Stikledningsbidrag er udgiften ved at lægge en ledning ind til ejendommen. Forsyningsledningsbidrag er udgiften til den hovedledning, der ligger i vejen. Denne udgift varierer, afhængig af om ejendommen ligger i by- eller landzone. Endelig er der hovedanlægsbidrag, som er en andelen i vandværket.

Driftsbidrag

Er den pris alle forbrugere løbende skal betale for at modtage vand fra vandværket. Driftsbidraget består af en fast afgift og af en afgift pr. m3 forbrugt vand. Driftsbidraget skal dække vandværkets udgifter til administration, drift og vedligehold