Regulativer

 

Der er en masse forskellige regler og retningslinjer der skal overholdes, når det kommer til vandmålere, og installationen deraf. Herunder kan du finde et link til vores regulativer i forhold til vandmålere, hvordan de skal installeres, hvem der har ansvaret og andre regler fra vandværkets side.

I dokumentet kan du læse om regler og retningslinjer for:

  • Vandmålere
  • Bimålere
  • Kontrol af målere
  • Straffebestemmelser

Du kan også læse hvordan:

  • ...du finder den rigtige "vandmåler"
  • ...du vælger den rigtige "målerbrønd"
  • ...foreskrifterne for installering af vandmåler lyder

Udover det ovenstående kan du også læse om ikrafttræden, stamdatakort samt div. love/vedtægter

 

Klik hér for at hente vores regulativ