Om Daugård Vandværket

Vandværkets eneste og vigtigste opgave er at forsyne forbrugerne med godt drikkevand.

Daugård Vandværk er et andelsselskab der blev grundlagt i 1934 og andelshaverne er ejerne af alle tilsluttede ejendomme.

Grundvandet, der er basis for vores forsyning, er af høj kvalitet. Det nuværende produktionsanlæg opførtes i 1997. Anlægget holdes løbende opdateret og er rigeligt dimensioneret til behovet i forsyningsområdet med en tidssvarende kvalitetssikring af hele forsyningskæden.

Daugård Vandværks forsyningsområde udvidedes i 2020 og omfatter herefter by og landområder omkring Daugård og Ørum.

Det etablerede ledningsnet er 151 km langt og forsyner pr. 2020, 675 forbrugere, der har et samlet forbrug omkring 70.000 m3.