Om Daugård Vandværk

VELKOMMEN TIL

Daugård Vandværk er et andelsselskab som er grundlagt i 1934.

I 1997 blev der opført en ny bygning hvor i værket befinder sig i dag.

Forsyningsnettet er ca. 151 km langt og dækker et område omkring Daugård, - Stationsbyen og - Marken. Vi forsyner knap 652 forbrugere med vand.

Vores vand indvinding varierer lidt under 70.000 m3

Vandværkets vigtigste opgave er at forsyne forbrugerne med godt drikke vand i de mængder vores drift anlæg er disponeret til..

Dette indebærer, at vi alle - ikke blot vandværket - er med til at værne om vore vandressourcer og om miljøet.